Fysiotherapie

De fysiotherapeut is deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij/zij behandelt patiënten, individueel of in groepen, die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De behandeling kan ook aan huis of in een instelling worden gegeven.

Fysiotherapie:
Vraagt om een actieve inbreng van de patiënt!
Helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim!
Is een belangrijk onderdeel van arbeidsreïntegratie!
Brengt u in beweging!

De eerste behandeling start met een vraaggesprek en een (lichamelijk) onderzoek naar de klachten. De behandeling kan daarna bestaan uit oefentherapie, manuele handelingen (bijv. massage en manipulaties), adviezen, fysische therapie of een combinatie hiervan. Ook preventieve behandelingen voor het verminderen of voorkomen van klachten zijn mogelijk.

Er is geen verwijzing meer nodig als u naar een fysiotherapeut wilt. Uw fysiotherapeut zal bij uw eerste contact eerst bekijken of u bij ons aan het juiste adres bent. Indien nodig wordt u naar de huisarts doorverwezen.

VANAF 1 januari 2018 ook zaterdagmorgen geopend

Ons team/onze praktijk

In ons team hebben we vijf fysiotherapeuten die ieder hun eigen specialisatie hebben nl.: Sport fysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Manuele therapie i.o., Beweegkuur, Beweegprogramma voor COPD, DM2 en Burn-out, Shockwave therapie en Echografie.