Tarieven

Zitting fysiotherapie 32,00
Shockwave behandeling 32,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 61,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 64,00
Telefonische zitting 9,50
Screening 12,00
Intake en onderzoek na screening 32,00
Intake en onderzoek na verwijzing 44,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 29,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 25,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 20,00
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen 16,00
Toeslag voor uitbehandeling 13,00
Inrichtingstoeslag 6,75
Toeslag buiten reguliere werktijden 5,00
Niet nagekomen afspraak 24,00
Eenvoudige, korte rapporten 38,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 61,00
Consult echografie met verslag 64,00