Beweeggroep Burnout

Bij Fysiotherapie Kineo bestaat de mogelijkheid voor cliënten met een burnout om deel te nemen aan een beweeggroep. De praktijk biedt mogelijkheden tot het weder opbouwen van belastbaarheid. De groep zal onder toezicht blijven van een fysiotherapeut met ervaring op het gebied van beweeggroepen. Kineo staat open voor een multidisciplinaire samenwerking met huisarts, bedrijfsarts, psycholoog etc.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit zoals eerder genoemd cliënten met een burnout. Een burnout heeft doorgaans een natuurlijk goed prognostisch beloop. Het proces wordt in drie fasen ingedeeld: crisisfase, probleem en oplossingsfase en de toepassingsfase. Vooral in de laatste fase kan de fysiotherapeut van meerwaarde zijn voor de patiënt. De fysiotherapeutische behandeling kan uit de volgende aspecten bestaan:

  1. Klachtenreductie
  2. Cognitieve therapie
  3. Fysieke werkhervatting
  4. Werkhervatting

Vooral de fysieke training kan worden uitgevoerd in groepsverband met begeleiding. De andere aspecten vereisen een meer individuele aanpak. Bij de fysiek training wordt tijdincontingente oefentherapie aanbevolen (graded activity).
De fysiotherapeut kan ook in kaart brengen waar de patiënt in fysiek beperkt is. Deze kunnen eventueel op stoornisniveau individueel worden behandeld. De groepsactiviteit en opbouw van fysieke belastbaarheid zal centraal blijven staan.

Intake en training

De intake zal individueel worden uitgevoerd en er zal gebruik worden gemaakt van verschillende vragenlijsten (PSK, borgschaal, TAMPA, 4DKL). Daarna wordt er een fysieke baseline meting gedaan om het huidige niveau van de patiënt te bepalen (Astrand, SteepRamp). Er zal een tijdincontingent oefenschema worden opgesteld voor de patiënt voor gedurende 12 weken. Dit schema zal aan de principes van het graded activity theorie voldoen. Na 12 weken (Of eerder) zal er een evaluatie plaatsvinden aan de hand van de afgenomen klinimetrie.

Kosten

Heeft u een aanvullende ziektekostenverzekering dan kunnen de kosten daar uit geheel of gedeeltelijk worden betaald. Is uw aanvullende verzekering niet toereikend dan zijn er soms andere mogelijkheden om dit op te vangen. Het is mogelijk dat de werkgever een deel betaald van het revalidatietraject. Deze wil de werknemer immers zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Ook is de werkgever volgens de Wet Poortwachter verplicht het herstel van de werknemer te bespoedigen. Ook is het mogelijk dat het UWV ook een deel van de kosten dekt.

Inschrijfgeld : € 15,- (of aanvullende verzekering)
Intake : € 30,- (of aanvullende verzekering)
Beweegprogramma : € 384,- (12 weken 2 p/w à € 16,-) (of via aanvullende verzekering)

Tijdstip en duur van de training

Kineo streeft naar een groep van maximaal 5 cliënten. De groepslessen zullen maximaal een uur duren en zal het karakter hebben van een fysiosport groep. De burnout oefengroep onderscheidt zich voornamelijk in de persoonlijke aandacht en het tijdincontingente oefenschema dat moet worden opgesteld. Het tijdstip is afhankelijk van het aanbod en nog nader te bepalen.
Na de periode van 12 weken, of eerder zal er een rapportage worden teruggekoppeld naar de desbetreffende verwijzer of psycholoog.