Echografie (Musculo Skeletal Ultrasound (MSU))

Met MSU, kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeursen, botten en gewrichten.

Wat heeft echografie te bieden?

Door middel van Echografie kunnen we tegen lage kosten  diagnostische informatie krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is.

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

  • Ontsteking
  • Rupturen (scheuren)
  • Vochtophopingen
  • Dislocaties (ongewone verplaatsing)
  • Cysten
  • Laesies (afwijkend weefsel)

Wat is de toegevoegde waarde?

Het gebruik van echografie bij Fysiotherapie Kineo heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de  oorzaak van de klachten van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan de echografie worden gebruikt om de ontwikkelingen van de aandoening in de behandeling te volgen.

 

Hoe  werkt het?

Echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgoven die zich door het lichaam verplaatsten en op grensvlakken tussen zachte en harde structuren reflecteren. Met behulp van een transducer of probe wordt er met tussenkomst van gel geluidsgolven in het lichaam gestuurd en weer opgevangen door  dezelfde transducer. Middels een computer worden deze teruggezonden geluidsgolven omgezet in een beeld met grijstinten. Geluidsgolven kunnen niet door botweefsel heen. Het bot is door terugkaatsing van de golven zichtbaar als een felle  witte streep. Vochtophopingen daarentegen absorberen de geluidsgolven volledig en zijn zichtbaar als een zwarte ruimte.

Het onderzoek is niet belastend voor de patiënt, is niet gevoelig en duurt ongeveer 10-20 minuten. De echobeelden kunnen opgeslagen worden op de computer en kunnen op een  USB stick worden gezet.

 

Kosten en vergoedingen

Echografisch onderzoek kan als toegevoegd onderzoek tijdens een fysiotherapeutisch consult worden toegepast. U betaalt in dat geval geen extra kosten bovenop de fysiotherapeutische zitting. Als u door een collega fysiotherapeut of arts wordt verwezen naar onze praktijk voor een echografisch onderzoek zijn de kosten € 55,-  inclusief de rapportage.