Zorgverzekering

Boven de 18 jaar: Fysiotherapie is voor het grootste deel uit de basis ziektekostenverzekering gehaald. U heeft daarom een aanvullende ziektekostenverzekering nodig om het vergoed te krijgen. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende ziektekosten verzekeringen uitgegeven.  Het is daarom raadzaam na te gaan hoe u voor ziektekosten verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis. Er zijn een aantal specifieke aandoeningen  (chronische-VWS-lijst) die met een aanvraag van de arts of specialist vanaf 21 behandelingen wel uit de basis ziektekostenverzekering worden vergoed.

Onder de 18 jaar: Kinderen krijgen tot 18 jaar minimaal 18 behandelingen per jaar vergoed uit de basis ziektekostenverzekering.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten gesloten. Als we geen contract hebben afgesloten met uw zorgverzekeraar krijgt u zelf een nota, die u aan ons overmaakt. Daarna kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

.